• آسیب های کرونا فراتر از تسهیلات اعطایی

    آسیب های کرونا فراتر از تسهیلات اعطایی

    ایسنا/مازندران یک کارشناس اقتصادی با ناچیز شمردن تسهیلات اعطایی دولتی برای کاهش آسیب های کرونا به اقتصاد و مشاغل، وام ها را ناموثر توصیف کرد. آسیب های کرونا بدون شک بر کسی پوشیده نیست و سهم عمده آسیب ها در بخش اقتصادی خودنمایی می کند، در این بین رویکرد کشورها هرچند تقریبا یکی بود اما به

شرکت زیمنس در تهران

خرید فالوور توییتر

قیمت نوار اخطار آب