• مطالبه سینمای ایران به روایت کارگردان “نیاز”

    مطالبه سینمای ایران به روایت کارگردان “نیاز”

    کارگردان فیلم« نیاز» معتقد است: “مطالبه سینمای ایران شکستن انحصار نمایش در سالن ، برخورداری از بازار امن و امان نمایش خانگی و رسیدن به استانه تولید هزار فیلم بومی و محلی و ملی در سال است. چشم اندازی که به رونق و توسعه سالن های سینما نیز منجر می شود و جذب مخاطبان را

شرکت زیمنس در تهران

خرید فالوور توییتر

قیمت نوار اخطار آب