• مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

    مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

    ایسنا/خراسان جنوبی با حکم استاندار خراسان جنوبی «محمود مقامی» به سمت مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد. با حکمی به امضای «جواد قناعت» استاندار خراسان جنوبی، «محمود مقامی» به عنوان مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری تعیین شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، در متن این

شرکت زیمنس در تهران

خرید فالوور توییتر

قیمت نوار اخطار آب