• عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند

    عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند

    نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که طبق توضیحات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند. محمد خدابخشی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور پورمحمدی

شرکت زیمنس در تهران

خرید فالوور توییتر

قیمت نوار اخطار آب