• آیا صعود نفت سرآغاز اتفاق بزرگتری است؟

    آیا صعود نفت سرآغاز اتفاق بزرگتری است؟

    قیمت کالاها از جمله نفت خام در ماههای اخیر و در بحبوحه انتظارات برای احیای اقتصادی، سیاست پولی آسان و رشد تورم روند صعودی پیدا کرد و عملکرد بهتری در مقایسه با شاخصهای سهام داشته است. به گزارش ایسنا، تحلیلگران و بانکهای سرمایه گذاران می گویند روند صعودی گسترده کالا تمام نشده و حتی بعضی

شرکت زیمنس در تهران

خمیر دندان سنسوداین

خرید فالوور توییتر

قیمت نوار اخطار آب