• انتشار نقشه‌ای با حضور بیش از ۲۵ هزار سیاه چاله کلان جرم

    انتشار نقشه‌ای با حضور بیش از ۲۵ هزار سیاه چاله کلان جرم

    ستاره شناسان با ترکیب ۲۵۶ ساعت مشاهدات آسمان شمالی، نقشه‌ای را ایجاد کرده‌اند که حضور ۲۵ هزارسیاهچاله کلان جرم را نشان می‌دهد. این دقیق‌ترین نقشه اجرام آسمانی در زمینه فرکانس‌های رادیویی بسامد پایین است. به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، این نقشه چهار درصد از نصف آسمان شمالی را پوشش می‌دهد. برای ایجاد

شرکت زیمنس در تهران

خرید فالوور توییتر

قیمت نوار اخطار آب